Oferujemy naszym Klientom wsparcie przy organizacji i realizacji ochrony ubezpieczeniowej. Nasze usługi brokerskie realizujemy od 1992 roku. Współpracujemy z rynkiem ubezpieczeniowym w kraju i zagranicą.

Dzięki wysokim kompetencjom naszych pracowników i konsultantów jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Analizujemy potrzeby naszych Klientów

Identyfikujemy i analizujemy zagrożenia występujące w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością i posiadanym mieniem. Wsłuchujemy się w Państwa oczekiwania przez co trafnie definiujemy potrzeby ubezpieczeniowe. Na Państwa życzenie przeprowadzamy audyt dotychczasowych umów ubezpieczenia i wskazujemy czy odpowiadają one Państwa potrzebom.

Opracowujemy programy ubezpieczeniowe odpowiadające potrzebom Klientów

Tworzymy dla Państwa indywidualny program ubezpieczeniowy, kierując się Państwa potrzebami. Doradzamy jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej jest optymalny w przypadku Państwa działalności. Podpowiadamy różne rozwiązania danego, które mogą obniżyć koszt ubezpieczenia.

Negocjujemy szczegółowy zakres ochrony i cenę ubezpieczeń dla Klientów

Przeprowadzamy na Państwa rzecz przetargi na wspólnie określoną ochronę ubezpieczeniową, a negocjując warunki ubezpieczeń wykorzystujemy bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę naszych pracowników i konsultantów. Zawsze kierujemy się Państwa interesem, dlatego poza negocjowaniem szczegółowych zapisów w umowach ubezpieczeniowych dążymy do obniżenia oferowanych składek, przez co przedstawiane przez nas oferty stanowią optymalne połączenie zakresu ochrony i oferowanej za nią ceny.

Przygotowujemy szczegółowe zestawienie ofert ubezpieczeniowych dla Klientów

Przygotowujemy dla Państwa porównanie zebranych ofert w formie najdogodniejszej dla Państwa, najczęściej w formie opisowej i tabelarycznej lub w postaci prezentacji i wykorzystania rozwiązań multimedialnych. Nasze opracowania są czytelne i  spersonalizowane pod kontem  Państwa potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych.

Rekomendujemy i doradzamy wybór ubezpieczeń dla Klientów

Udzielamy Państwu pisemnej rekomendacji brokerskiej wskazującej wybór najlepszej oferty  ubezpieczeniowej wyjaśniając podstawy jej udzielenia.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu posiadanych przez Klientów ubezpieczeń

Przeprowadzamy dla Państwa szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie posiadanych ubezpieczeń dzięki czemu umowy ubezpieczenia posiadane przez Państwa stanowią realne źródło ochrony. Wyjaśniamy Państwa pracownikom sposoby funkcjonowania ubezpieczeń, ich zakres, wyłączenia oraz obowiązki wynikające z zawartych umów ubezpieczeniowych.

Kształtujemy i czynnie uczestniczymy w polityce prawno-ubezpieczeniowej Klientów

Analizujemy i wspieramy w negocjacjach w zakresie wymogów ubezpieczeniowych jakie chce nałożyć na Państwa wasz kontrahent w związku z zawieranymi umowami gospodarczymi. Opracowujemy wymogi ubezpieczeniowe jakie Państwo chcą umieścić w umowach podpisywanych z Państwa partnerami biznesowymi, tak aby odpowiadały specyfice rynku ubezpieczeniowego i zabezpieczały jak najlepiej Państwa interesy.

Prowadzimy bieżącą obsługę umów ubezpieczeniowych Klienta

Sprawujemy dla Państwa nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia. Dostarczamy Państwu polisy, certyfikaty, aneksy, cesje. Pilnujemy doubezpieczeń, terminów kończących się polis i płatności składek. Dzięki naszym działaniom mogą Państwo zaoszczędzić czas swoich pracowników.

Wspieramy proces likwidacji szkód Klientów

Aktywnie pomagamy przy likwidacji Państwa szkód. Monitorujemy przebieg likwidacji szkody, pomagamy przy zbieraniu potrzebnej dokumentacji i ją analizujemy przed przekazaniem do ubezpieczyciela. Oceniamy zasadność wycen szkód i zasadność przyznanych odszkodowań korzystając z naszych doświadczeń i naszych konsultantów. Odwołujemy się w Państwa imieniu od niesłusznych decyzji ubezpieczycieli.