STRONA W PRZEBUDOWIE – ZAPRASZAMY WKRÓTCE!

PAGE UNDER CONSTRUCTION – PLEASE COME BACK SOON!

L+O International Insurance Broker Sp. z o.o.

Siedziba i biuro w Radomiu:
ul. Romualda Traugutta 22
26-600 Radom
Godziny pracy: 8.00 – 16.00
tel. 048 340 53 21
e-mail: radom@lobroker.pl

Oddział we Wrocławiu:
ul. Szczytnicka 38/3
50-382 Wrocław
Godziny pracy: 8.00 – 16.00
tel. 071 322 01 70
e-mail: wroclaw@lobroker.pl

Dane rejestrowe
L+O International Insurance Broker Sp. z o.o.
SIEDZIBA SPÓŁKI: ul. Romualda Traugutta 22, 26-600 Radom
KRS: 0000141396; Sąd Rejonowy miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI: 60 000 PLN
NIP: 796-10-11-847
REGON: 670064969
Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 138 z 12 marca 1992 r.